Donderdagscoops!

Marc Hooghe en Bram Vanhoutte, politicologen aan de KUL, voerden een onderzoek naar het aantal zelfdodingen in Vlaanderen. Het onderzoek legde een aantal verrassende verbanden bloot, zo blijkt dat het aantal zelfdodingen sterk verschil per regio, en liggen de cijfers hoger bij plattelandsgemeenten. Wij belden Bram Vanhoutte op, die ons meer uitleg kwam geven.

Hiernaast hadden we het met onze politicoloog Ruben over de vluchtelingenproblematiek en het Schengenverdrag!

Verder hadden we het sportnieuws, alsook verschillende interessante weetjes over het brein, politici, Nuits Botanique en koffiezetapparaten!

Luisteren kan je hier!:

Taalontwikkeling bij meertalige kindjes


Uit gegevens van Kind & Gezin blijkt dat bij ongeveer 1 op de 5 kinderen, geboren in Vlaanderen, de thuistaal niet het Nederlands is. Het Centrum voor Taal & Onderwijs onderzocht hierop hoe taalontwikkeling bij jonge meertalige kindjes het best wordt gestimuleerd, én naar hoe hun ouders het best worden ondersteund en geadviseerd bij de talige opvoeding van hun kroost. Dit alles gebeurde onder het superviserende oog van Machteld Verhelst, die we daarom ook even opbelden!

Aandacht voor buitenlands nieuws, Veto en Docu Latino!

Dit jaar vindt voor de eerste keer het Docu Latino fesival ook in Leuven plaats. Wij vroegen Marjan Cauwenbergh van organisator CATAPA om een woordje uitleg. Ga zeker ook zelf een filmpje kijken, volledig gratis in Pangea, op dinsdag 1 maart, woensdag 2 maart en donderdag 3 maart! Verder kwam Julie de Smedt, één van de onderzoekers, alles vertellen over het onderzoek naar de daling van de belangstelling voor buitenlands nieuws.
En naar goede gewoonte, hoorden we ook deze maandag alles over de nieuwe Veto!