Verkiezingsdebat Natuurpunt

Op donderdagavond 27 september 2018 organiseerden Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud een debat n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het debat ging over wat het nieuw gekozen stadsbestuur kan doen om onze omgeving te vergroenen en de natuur de rechten die het toekomt te geven. Steden hebben te kampen met het hitte-eilandeffect, de verzegeling van de bodem, de achteruitgang van de biodiversiteit enz.

Radio Scorpio was er bij. We hebben het hele debat opgenomen en we zenden het integraal uit op zaterdag 6 (14h00-17h00) en zondag 7 oktober (10h00-13h00).