Vrijdagscoops: Trek je plan in de fietsenstalling onder het Fochplein

In de vrijdag-de-dertiende-scoops hadden we het uiteraard over ongeluk, maar ook over het Fochplein. De ondergrondse fietsenstalling zou namelijk 's nachts betalend worden. Wij spraken met Dirk Robbeets, schepen van openbare werken, over dit plan.

Verder hadden  we Richard Steppe aan de lijn, Hij gaf ons een woordje uitleg over zijn reis naar Benin in het kader van het online spel  'Trek je Plan' en de  Mileniumdoelen! En ook de cultuurrubriek zat overvol fijne cultuurtips.

Daarnaast natuurlijk ook uiterst interessant tussennieuws met Prins Laurent en Itsy en Bitsy in de hoofdrollen!